Det var topp ste

Sprang for verdas mest utsette barn

Abonnement
Samferdsleminister Knut Arild Hareide (KrF) skriv at fylkeskommunen pliktar å utbetala ferjeavløysingsmidlar til Ferde AS.

Samferdslemininster Hareide:

– Fylkeskommunen pliktar å utbetala ferjetilskott

Abonnement
Hjørdis Rein Thomsen har vore psykisk sjuk i mange år no. No er ho frisk, har sambuar, barn og hus. Det einaste som manglar er å koma attende i arbeidslivet.

Tok kontroll over eige liv

Abonnement
Politibetjentane Freddy Brosvik (t.v) og Johannes Hindrum.

Synleg politi i morgonrushet på Storebø

Abonnement
Poliibetjent Svein Storebø lovar fleire kontrollar i området kring Austevollbrua, nær ferjestøa og på Selbjlørn i tida framover. Denne veka vart det 15 forenkla førelegg.

Skreiv 15 forenkla førelegg på to dagar

Eirik Kalve har hanka inn ein ny gjevar. Fylkeskoordinator i NRK TV-aksjonen Marte E. Eggum let seg imponera.

Ringedugnad for å engasjera næringslivet

Abonnement
MF "Horgefjord" er ute av drift, og Fjord1 opplyser at ei reserveferje på veg.

MF «Horgefjord» ute av drift

Christian Haveland har ein kapasitet på 65 båtar til vinterlagring, men draumen ein hall på 72 x 28 meter.

Båtjungelen på Rabbholmen

Abonnement
Inge Halstensen er hovudperson i boka ført i pennen av Håkon C. Hartveit frå Fitjarposten forlag. Me har snakka litt rundt boka med Inge.

Boka om Inge Halstensen:

Fiskerihistorie i med- og motstraum

Abonnement
Svein Storebø og Vidar Mjåtvedt har refleksen på, og ber deg om å gjera det same.

Ber austevollingane ta ansvar

Ransaking etter tjuveri på apoteket

Abonnement
Havforskingsdirektør Sissel Rogne her med blome frå ordførar Morten Storebø

120 år med blå forsking

Abonnement

Lokale verksemder

Velg eller søk etter lokale verksemder

Lukk

Lysglimt

Vestre Vinnesvåg, Austevoll

Telefon 55 08 04 00

firmapost@aksa.no

www.lysglimt.net

Mørenot Fishery AS

Søvikneset 91 NO-6280 Søvik

Telefon +47 976 78 044

austevoll@morenot.no

www.morenot.no

North Sea Shipping AS

North Sea Shipping AS, Kvaløya 18, 5385 Bakkasund

Telefon + 47 55 08 88 00

post@northsea.no

www.northsea.no

Hordafor AS

5397 Bekkjarvik

Telefon + 47 56 18 18 50

post@hordafor.no

www.hordafor.no

Hardsjø Marine AS

Bekkjarvik, 5397 Bekkjarvik

Telefon +47 99 79 27 61

oa@hardsjomarine.no

www.hardsjomarine.no/

DOF ASA

Alfabygget, 5392 Storebø

Telefon +47 56 18 10 00

management@dof.com

www.dof.no

Fedøy Elektro AS

Bekkjarvik, Austevoll

Telefon 55 08 71 50

post@fedoy.no

www.fedoy.no

PlanConsult AS

Storebø, Austevoll

Telefon 56 18 07 02

post@planconsult.as

plan-consult.no

Steinsvik AS

Steinsvik AS Rundhaug 25 5563 Førresfjorden

Telefon +4752754700

post@steinsvik.no

www.steinsvik.no

Sandtorv Maskinservice AS

Tråvik 44, 5384 Torangsvåg

Telefon + 47 55 08 46 00

www.sandtorv-maskin.no

Dalseide Shipping Services AS

Bekkjarviksundet 19 N-5397 BEKKJARVIK ​

Telefon +47 56 18 12 00

td@dalseide.com

www.dalseide.com

Vestland Offshore

Austevollshellevegen 67, 5384 Torangsvåg / Strandgaten 5, 5013 Bergen

Telefon +47 55 08 28 50

post@vestlandoffshore.no

www.vestlandoffshore.no

Nagla AS

Nagla Plan og Rådgjevning Porsdalen, 5392 Storebø

Telefon 986 31 430

Telefon 55 08 28 00

veronika@nagla.no

www.nagla.no

Austevoll Elektro

Kolbeinsvik 116, 5394 Kolbeinsvik

Telefon +47 56 18 19 00

post@austevollelektro.no

www.austevollelektro.no

Austevoll Kraftlag SA

SOLESVIKA 136, 5396 VESTRE VINNESVÅG

Telefon +47 55 08 04 00

firmapost@aksa.no

www.aksa.no

Austevoll vidaregående skule

Austevoll vidaregåande skule, Sauganeset 18, 5392 Storebø

Telefon +47 56 18 20 05

Helga.Taranger.Rabben@hfk.no

www.hordaland.no/nn-NO/skole/austevollvgs/

Sparebanken Vest

Storebø, Norge

Telefon 915 05 555

www.spv.no

Austevoll Næringsråd

c/o Austevoll Utbyggingsselskap Bekkjarvik 5397

Telefon +47 55 08 00 20

www.facebook.com/AustevollNaeringsrad/

Tyrkiatannlege

Austevoll, Norge

Telefon +47 971 83 284

post@tyrkiatannlege.com

www.tyrkiatannlege.com

Austevoll Begravelsesbyrå AS

Kontorsenteret, 5392 Storebø

Telefon +47 56 18 00 00

austevoll@begbyraa.no

austevollbegravelsesbyrå.no

Dalseide Elektro AS logo

Dalseide Elektro AS

Lysglimt logo

Lysglimt

Elektroteknikk AS logo

Elektroteknikk AS

Mørenot Fishery AS logo

Mørenot Fishery AS

North Sea Shipping AS logo

North Sea Shipping AS

Hordafor AS logo

Hordafor AS

Hardsjø Marine AS logo

Hardsjø Marine AS

RegneskapsFokus AS logo

RegneskapsFokus AS

DOF ASA logo

DOF ASA

Fedøy Elektro AS logo

Fedøy Elektro AS

PlanConsult AS logo

PlanConsult AS

Steinsvik AS logo

Steinsvik AS

Sandtorv Maskinservice AS logo

Sandtorv Maskinservice AS

Dalseide Shipping Services AS logo

Dalseide Shipping Services AS

Bekkjarvik Gjestgiveri logo

Bekkjarvik Gjestgiveri

Vestland Offshore logo

Vestland Offshore

Nagla AS logo

Nagla AS

Austevoll Elektro logo

Austevoll Elektro

Austevoll Reiselivslag logo

Austevoll Reiselivslag

Austevoll Kraftlag SA logo

Austevoll Kraftlag SA

Lerøy Sjøtroll logo

Lerøy Sjøtroll

Austevoll vidaregående skule logo

Austevoll vidaregående skule

Havstril padleklubb logo

Havstril padleklubb

Sparebanken Vest logo

Sparebanken Vest

Austevoll Næringsråd logo

Austevoll Næringsråd

Tyrkiatannlege logo

Tyrkiatannlege

Austevoll Begravelsesbyrå AS logo

Austevoll Begravelsesbyrå AS

Skipstrafikk

Gjengen fra "in the same boat" plukkar om lag eitt tonn plast og boss kvar dag medan dei er i Austevoll.

Generasjonen som ryddar opp etter den førre

Abonnement
Regjeringa kuttar 54 millionar kroner i satsinga på miljøvennlege ferjer og hurtigbåtar i neste års statsbudsjett, hevdar SVs Lars Haltbrekken. Foto: Bjørn Ivar Voll / NPK

SV hevdar regjeringa kuttar støtta til utsleppsfrie ferjer

Ein merd ligg fortøyd ved Tovo, men er dårleg merka.

Ryddar opp oppdrettsutstyr

Abonnement
Hans-Einar Hagen (25) er ikkje vane med å bli teke bilete av i tider og utider, men poserar likevel når han får beskjed.

Bytta ut stresslessen med Austevoll Ekspressen

Abonnement
Anne Cecilie Aarland og Geir Ove Sletten på veg heim med drosje etter treningsøkta. Nokre av brukarane på Selbjørn fysikalske har sagt dei ikkje kjem, dersom dei må leggja ut for reisene sine sjølve for seinare å få dei refunderte.

Endring frå fyrstkomande måndag:

Uroa for drosjerekninga

Omsette eigedomar i Austevoll

Omsette eigedommar i Austevoll
Frå venstre: Simon Olsen, Niklas Johansen, Nikolaj Nordbak Gloppen, Liam Oliver Jack Knott, Jonathan Letzing og Markus Sørnes er i Austevoll for å produsera musikk og video saman.

Slepp musikkvideo frå Skansen

Abonnement
Det vert kanskje ikkje billegare å reisa med ferjene til og frå Austevoll frå 15. november, med mindre fylkeskommunen gjev garantiar eller forskotterer ferjeavløysingsmidlar. Illustrasjonsfoto: Geir Einarsen.

Krev stans i bompengane no

Abonnement
Haldor (15) og Even (8) var stornøgd med hummarfangsten sin.

Fiskar hummar med framtida i bakhovudet

Abonnement
Sigve Solbakken og Ann Elin Drønen er begge tilsett i kvar sitt vikariat fram til September 2021.

Nye medarbeidarar i staben

Abonnement
Kråkebolleanlegget i Haukanesmarka vil komma i konflikt med viktige naturverdiar, meiner Oddvar Skre i Naturvernforbundet Hordaland. Illustrasjonsfoto: iStockphoto / kei.i

LESARINNLEGG:

Kunnskapslaus forvaltning av naturverdiar i Haukanesmarka

Hovudredningssentralen trur mange ferske båteigarar denne sommaren kan vere medverkande årsak til at det har vorte utløyst fleire aksjonar på grunn av førarlause farkostar på vatnet enn vanleg. Illustrasjonsfoto: Vidar Ruud / NTB / NPK

Båtar som slit seg, blir kostbart

Abonnement
"Ocean Azul"

Til Uruguay for å fiska tannfisk

Framsidebilete

Freda friplass for hummaren

Bedrifta får ferdigstilt fem til seks nybygg i året, og Åsmund (t.v) og Helge likar å vera sine eigne herrar.

Brørne som blei byggherrar

Abonnement

Kva skjer

Veke {{week}}
Det finnes ingen arrangement denne veka.

Vis alle arrangementer

Tre slike fly gjekk til åtak på frakteskipet "Vesta" i Krossfjorden. To av dei kom skadde tilbake, eitt vart skote ned i Hundvåkosen. Foto via Bengt Stangvik.

80 år sidan i oktober:

Flymysteriet i Hundvåkosen

Busstreiken er over. Arkivfoto.

Busstreiken er over

"Trollfjord" ved kai på Salthella onsdag. Foto: Wenche Toft/Austevoll forlag.

Hurtigruten til Salthella

Oppdrettsnæringa fører fleire titals millioner kroner attende til kommunekassen. 32 millionar i år og 15 til neste år. Foto: MariusLtu / iStockphoto.

Pengebingen veks:

Nye 32 millionar frå havbruksfondet

Abonnement
1. oktober opnar hummarfisket. Det er derimot kome nye fredingsområde i år. Foto: Kari Hamre / NPK

Funn av ulovlege hummarteiner

Det er umistelige verdier i Haukanesmarka, mener innnsender Terje van Der Meeren.

Leserbrev - Innlegg:

Næringsutvikling i Austevoll på ville veier?

Kommualsjef Liv Margareth Østervold stadfestar at tre trinn er sett i karantene av smittevernlegen.

Covid-19:

Tre trinn i karantene

Abonnement
Det kan bli mange bilar samstundes rundt skulane om bussane vert ståande i Vik fra måndag av. Her frå haldeplassen på Eidsbøen.

Skulane førebur seg på busstreik

Claus Lundekvam kan no dela røynslene sine frå å vera rusavhengig med austevollingar frå brukaren sin ståstad. Arkivfoto.

Therese og Claus er rusta med erfaring

Abonnement
Lange dagar i bondeyrket er heilt vanleg. Ingolv Skumsnes er lukkeleg med det han har, og ser på jobben sin som eit samfunnsoppdrag.

Likar livet som mjølkebonde

Abonnement
 AIK ynskjer at det skal vera gratis å bruka kommunale bygg til trening. Badmintongruppa er ei av dei som må punga ut mykje pengar årleg. Arkivfoto.

AIK vil ha slutt på leige i kommunale bygg

Abonnement
Godt størjefiske for Olav Endre Drønen og Hvaler-båten ”Spjæringen”, der han har fått seg mellombels hyre. Foto: Privat.

– Slår alt eg har vore med på

Abonnement
Bakkasundarar og hundvåkarar mistar den siste bybussen som tidlegare korresponderte ved Storebø termial. Det er endringar i ferjerutene som har pressa fram revisjon av rutene.

Over 4.500 nye bussjåførar går ut i streik – store delar av kollektivtrafikken lamma

Abonnement
Foto: Istockphoto

LESERINNLEGG:

Næringsutvikling på Haukanes og i Austevoll

AIK-trenar Trond Fredrik Ludvigsen er lei seg for at fotballsesongen er avlyst, men lover at a-laget er klar neste gong dommaren bles i fløyta.

Fotballsesongen avlyst

Abonnement

Vêret i Austevoll

I dag

{{ item.dayText }}

{{ item.temperature }}

{{ item.windDirection }}

Høgvatn

{{ item.time }}

{{ item.value }} cm

Lågvatn

{{ item.time }}

{{ item.value }} cm