Trekkjer anbod

 Nyhende  Innspel avslått på Trekkjer anbod
des 132018
 

Kommunen trekkjer attende anbodsgrunnlaget for brukarstyrt personleg assistent.

Det som skulle vore hovudoppslag i lokalavisa denne veka var Austevoll kommune sitt anbodsgrunnlag på såkalla Brukarstyrt personleg assistent, BPA. Her hadde kommunen skrive at brukarane i hovudsak ikkje kunna nytta BPA utanfor kommunen. Dette reagerte mellom andre stortings- og kommunestyrerepresentant Helge André Njåstad (Frp) på, og karakteriserte det heile som å gjera øyane om til eit fengsel for dei det gjeld.

Like før deadline i går vart det kjent at rådmannen trekkjer attende anbodet. I ein e-post til lokalavisa skriv rådmann Bjarte Madsen at dei trekkjer anbodet fordi … kommunen er gjort merksam på feil og manglar i tilbodsgrunnlaget som me vil korrigera. Det vil bli opplyst at anbodet vil bli utlyst på ny når naudsynte korrigeringar er gjort. Fristen for innlevering av tilbod er ikkje gått ut, og ansvar for negativ kontraktsinteresse er såleis lite pårekneleg. Saka vil bli sendt til handsaming i råda og tenesteutvalet før den blir utlyst på ny. Likelydande epost er sendt alle som har kontakta oss i samband med denne saka.

– Administrasjonen skal ha ros for å agera når opposisjonen har gjort ein jobb, seier Njåstad til Marsteinen etter at Madsen sin e-post var blitt gjort kjent.

– Sjekk lysa på bilane

 Nyhende  Innspel avslått på – Sjekk lysa på bilane
des 122018
 
– Sjekk lysa på bilane

Som bilførar må du sjekka at billysa dine fungerer etter forskrifta. Lensmannskontoret meiner det køyrer for mange bilar med manglar på lys på vegane våre, og forventar samstundes at bilistar har det på stell.

Teige kjøper Haugagut AS

 Nyhende  Innspel avslått på Teige kjøper Haugagut AS
des 072018
 
Teige kjøper Haugagut AS

  Gjennom rederiet Teigebris AS og Investeringsselskapet Sansibar AS har herøyreder, Sigurd Teige, inngått avtale med Drønen Havfiske om overtaking av selskapet Haugagut As. Selskapet eig ringnotsnurparen MS «Haugagut», og oppkjøpet omfatter òg kvotene, heiter det i er pressemelding.   MS « Haugagut» vil etter overtakinga den 18. desember få navnet MS «Leikvin». Dette namnet har Les meir

Avisa og posten kjem seinare i desember

 Nyhende  Innspel avslått på Avisa og posten kjem seinare i desember
des 072018
 
Avisa og posten kjem seinare i desember

Marsteinen vert køyrt rundt saman med den andre posten til abonnentane i Austevoll. Dei siste to vekene har mange ringd inn og meldt at dei ikkje har fått avisa – når saka er ar dei har sjekka postkassene før posten har kome fram. – No i desember seier me at kundane ikkje treng sjekka kassene Les meir

LESERBREV: Til alle foreldre med barn i idrettslag.

 Nyhende  Innspel avslått på LESERBREV: Til alle foreldre med barn i idrettslag.
des 072018
 
LESERBREV: Til alle foreldre med barn i idrettslag.

  Jeg vil bare minne alle dere foreldre som har barn i et idrettslag at de som er trenere og oppmenn gjør dette gratis. De står på. Uke etter uke. Uansett vær og årstid.  Når en oppmann på f.eks et fotballlag legger ut ting om kampverter, dugnad eller lignende, da blir det negativitet med en gang Les meir

Heimekino vart snikkarverkstad

 Nyhende  Innspel avslått på Heimekino vart snikkarverkstad
des 062018
 
Heimekino vart snikkarverkstad

  På garasjen til Roger Johansen har loftstova vike for hobbyverksemda hans Snekkerbui. Det angrar han ikkje på i dag.   Det er eit år sidan Roger Johansen hadde stand på julemessa for fyrste gong. Med lampar, møblar og øl- og vinkassar vart han raskt populær blant austevollingane. I alle fall etter salet å dømma. Les meir

Farleg netthets

 Nyhende  Innspel avslått på Farleg netthets
des 062018
 
Farleg netthets

  – Det er ei kontinuerlig påminning om at ingen likar deg. Ta livet ditt. Du er ikkje verdt noko.   Sosiale medium kjem med ei bakside. For ikkje lenge sidan kunne me i riksmedia lesa om Johannes (17), som fekk anonyme oppmodingar om å gjera sjølvmord. Marsteinen har snakka med fleire som slår fast Les meir

Høgre-lista er klar

 Nyhende  Innspel avslått på Høgre-lista er klar
des 062018
 
Høgre-lista er klar

  Austevoll Høgre er fyrst ut av dei lokale partia med lista si til kommunevalet. Dei fire kummulerte kandidatane er Morten Storebø, Anita Melingen, Live Bente Storebø og Kurt Frank.

Pustar liv i kystkulturen

 Nyhende  Innspel avslått på Pustar liv i kystkulturen
nov 292018
 
Pustar liv i kystkulturen

  I Hengjo er kystlaget i full gang med å gjera i stand kystmuseet som skal ta deg tilbake til tidleg 1800-talet.