Fleire kvinner på topp

 Nyhende  Innspel avslått på Fleire kvinner på topp
jan 182018
 

Hildebjørg Åsvang og Nina Møgster er begge leiarar i ein mannsdominert bransje. (Tekst og foto: Maria Vassnes.)

Det er fleire kvinner i leiarstillingar i Austevoll. Ei positiv utvikling, meiner Nina Møgster og Hildebjørg Åsvang, som begge har leiarstillingar i Lerøy Sjøtroll.

Les saka i Marsteinen.

Ynskjer skatepark i Austevoll

 Nyhende  Innspel avslått på Ynskjer skatepark i Austevoll
jan 182018
 

Marcus Dalseide og André Ramsay bruker mykje av fritida på å trena på triks, filma dei og dela det på YouTube. Høgt på ynskjelista, er ein skatepark i Austevoll. (Tekst og foto: May Linn Clement.)

Kameratane Marcus Dalseide (12) og André Ramsay (12) må reisa til Bergen for å utfolda seg med sparkesyklane sine. Continue reading »

Sakna undervisingsverktøy – skapte spel

 Nyhende  Innspel avslått på Sakna undervisingsverktøy – skapte spel
jan 182018
 

Ina Tøkje og Katrine Drønen Ringdal har saman laga fem spel for å stimulera tal- og reknegleda hos barn. (Tekst og foto: May Linn Clement.)

I ei tid der mykje vert digitalisert, har Ina Tøkje og Katrine Drønen Ringdal teke eit steg tilbake. Med sjølvdesigna lotto og hugsespel vil dei at barn skal læra grunnleggjande rekning.

Les saka i Marsteinen.

Trongen for ei kulturendring

 Nyhende  Innspel avslått på Trongen for ei kulturendring
jan 122018
 

– Hos Austevoll kommune har røynslene vist at det ikkje betalar seg å peika på rusk i maskineriet.

Austevoll kommune treng, slik lokalavisa ser det, ei kursendring. Continue reading »

Endra livsstil

 Nyhende  Innspel avslått på Endra livsstil
jan 112018
 

Naturopplevinga er i seg sjølv grunn til å komma seg ut, meiner Lillian Hufthammer. I løpet av turen til Rabbafjellet, ser me ørn og kan lena oss i vestavinden på toppen. (Tekst og foto: May Linn Clement.)

Januar er tida når mange vil snu om på dårlege vanar. Lillian Hufthammer (50) har ete og gått av seg 22 kilo det siste året.

Les heile saka i Marsteinen.

Attende til normalen

 Nyhende  Innspel avslått på Attende til normalen
jan 112018
 

”Knester” fekk eit historisk toppår i fjor, motsett til dei aller fleste i flåten, som rapporterer om eit normalår. Foto: Olav Endre Drønen.

2017 fekk ikkje gullinnramming, slik som 2016, for majoriteten av den austevollske havfiskeflåten.

Knut Inge Østervold frå reiarlaget H. Østervold AS karakteriserer 2017 som eit normalår. Høgare kvotar på til sild gav slett ingen vinst i kassen, tvert om.
– Det er veldig ofte slik at høgare kvotar dreg med seg lågare pris, seier Østervold til Marsteinen. Difor valde òg reiarlaget, som fiskar kvotane sine med den innleigde gamlebåten sin, å flytta over den fleksible delen av sildekvotane til 2018. ”Hådn” som reiarlaget er kjent som, fiska for 55 millionar kroner i 2017, ein reduksjon på 10 millionar samanlikna med gullåret i førevegen. Han viser til at prisane på hausten i fjor duppa heilt ned i 3,50 per kilo, medan dei allereie no er oppe i mellom fem til seks kroner i per kilo.

Godt til ”Knester”
Ringnotaren ”Knester” frå Selbjørn kan rapportera om eit sjeldan godt år. Over 80 millionar fiska dei for, rett nok delar av tida under eigarskap til Dønna Utvikling AS.
– Totalt sett det beste året vårt, med meir reising for gjengen og betre utnytting av driftsmidlane i tillegg til auka omsetnad, oppsummerer Kai Eliassen på reiarlagskontoret.
Arild Sekkingstad, reiar på ”Radek”, synest at prisen på NVG-silda stupte lågare enn forventa i siste halvår. På litt lenger sikt, meiner at det ikkje treng å vera negativt.
– Du kan byggja opp nye marknadar på lågare prisar. Utviklinga me såg frå 2016 til ’17 var ei dobling av uttaket, og det gjev vanskar i marknaden, seier Sekkingstad og peikar på at Russland har vore ute av biletet siste tida.
– Kunne me fått innpass for norsk sild på den kinesiske markanden, ville det ha vore fantastisk, seier Sekkingstad, med von om høgare prisar både på sild og makrell i 2016.
Hos Sildelaget fortel salsleiar Kenneth Garvik at marknaden snudde ganske dramatisk etter prisrekordåret 2016. I tillegg til store kvotar på NVG-silda, snudde prisutviklinga på mjøl og olje.
– Etter at El niño-effekten tok slutt på den sør-amerikanske stillehavskysten, kom Peru på banen og prisane sokk òg der. Dermed spela fleire faktorar saman og resulterte i lågare pris på silda, seier Garvik til Marsteinen. Likevel trur han at 2018 kan bli eit betre år, spesielt for dei fiskarane som lukkast med å finna den litt meir ettertrakta store NVG-silda.

Av Trond Hagenes

Oversikten, brekt ned til kvart fartøy finn du i avisa denne veka.

Hiv deg rundt og meld deg på!

 Nyhende  Innspel avslått på Hiv deg rundt og meld deg på!
jan 052018
 

Elida og Simon Waage opptredde på førre UKM i Austevoll, i 2016. (Foto: Severin Tøkje.)

Fram til sundag kveld er det mogleg for austevollingar mellom 10 og 20 år å melda seg på UKM – Ung kultur møtest.
Kulturskulerektor håpar barn og ungdom vil oppmuntra kvarandre til å melda seg på mønstringa.
– Til no er det to innslag påmelde. Det hadde vore kjekt med endå fleire påmeldingar. Om nokon har spørsmål eller treng akkompagnement, er det berre å ta kontakt, seier Alvsåker.
I fjor vart UKM avlyst, då det ved fristen ikkje var nokon påmelde. Dette vil ikkje kulturskulerektoren skal gjenta seg.
– Nei, i år vert det UKM. Ein solist og eit band har alt meldt seg på. Som tidlegare vil me ha gjesteinnslag av andre, seier han.
På UKM kan du bidra med alt som kan visast fram på ei scene, ei utstilling eller på ein skjerm.

Havforskinga på Norge Rundt

 Nyhende  Innspel avslått på Havforskinga på Norge Rundt
jan 052018
 

I kveld vert det duka for at heile fjernsynsnoreg vert med inn i kveitehallane på Sauaneset, opplyser Havforskingsinstituttet på Facebook.

 

 

Lenke via Facebook/Havforskingsinstituttet.

Er det noko tess?

 Nyhende  Innspel avslått på Er det noko tess?
jan 052018
 

Du treng ikkje vera redd for å bli biten av slangane dei har på Tess Austevoll. Distriktsleiar Harald Håland og dagleg leiar Ørjan Vik er klare for offisiell opning på torsdag. (Tekst og foto: May Linn Clement)

Neste veke opnar Tess den flunkande nye avdelinga si i Austevoll. Bak slangane og vernekleda står Ørjan Vik, som har flytta heim for å ta leiarjobben.

Les heile saka i Marsteinen.