Klart for meirope på biblioteket

 Nyhende  Innspel avslått på Klart for meirope på biblioteket
sep 132018
 

 

Frå måndag av vert det meirope bibliotek.

Kortlesaren er på plass. Frå måndag av vil du ha mykje større tilgjenge til biblioteket i Bekkjarvik. Alt du treng er nasjonalt lånekort, pinkode og signert brukaravtale.

 

 

Boksamling, tidsskrift, aviser, videoar, bordspel eller ein stad å hengja – biblioteket er ein god stad å hengja når blada på trea gulnar og regnvatnet fossar over rennene. Frå måndag av kan du komma og nå nesten som du vil, innanfor opningstidene i Bekkjarvik torg.

– Meirope bibliotek betyr at lokala stengjer klokka 21. Kvart på kjem dei ei melding om at me er i ferd med å stengja, og klokka 21 vert alle lysa sløkte, seier bibliotekar Laila Ester R. Årland til Marsteinen. For å få den auka tilgangen, treng du nasjonalt lånekort, hugsa pinkoden din og skriva under ein brukarkontrakt. Aldersgrensa her er 16 år, men før fylte 18 må det signatur frå føresett til. Som vaksen kan du naturlegvis ta med deg dine eigne barn eller andre, du er berre ansvarleg for det heile.

– Hugs å ikkje vera til sjenanse og rydd opp når du går, seier bibliotekaren, som ikkje legg skjul på at ho er spent å korleis det vert med besøket no som lokala vet langt meir tilgjengelege utover vanleg kontortid.

Biblioteket sluttar med regulært kveldsope på torsdagane, og vil ha kontordag på måndagen. Dei ber om at ein ikkje tek kontakt med dei tilsette utover den regulære opningstida.

 

Av Trond Hagenes 

 

Møtte shipping- verda på SMM

 Nyhende  Innspel avslått på Møtte shipping- verda på SMM
sep 132018
 
Møtte shipping- verda på SMM

  2018 har vore eit år prega av endringar for Rustibus. Frå å vera eit selskap som i all hovudsak sel rustfjerningsmaskinar, har dei utvida sortimentet kraftig. Til glede for både kundane og selskapet. Saka les du i Marsteinen i dag.

Nesten 40 millionar frå havbruksfondet

 Nyhende  Innspel avslått på Nesten 40 millionar frå havbruksfondet
sep 102018
 
Nesten 40 millionar frå havbruksfondet

Austevoll kommune håvar inn heile 38,9 millionar kroner på Staten sin auksjon av oppdrettskonsesjonar. Ordførar Morten Storebø (H) håpar ordna held fram.   Øykommunen har mange oppdrettskonsesjonar, og får betalt for det når Staten har auksjonert bort nye konsesjonar. Morten Storebø er nøgd med ordninga. – Havbruksfondet fungerer. Ofte ser me at fagre ord om Les meir

Eidsheim pusta liv i AIK

 Nyhende  Innspel avslått på Eidsheim pusta liv i AIK
sep 092018
 
Eidsheim pusta liv i AIK

Med hattrick til Nils Andre Eidsheim har AIK-herrane sitt håp om fornya kontrakt blitt vekt til live att. AIK var rettnok rufsete i forsvar, og kaptein Inge André Rabben måtte ut med strekk midt i fyrsteomgangen etter å ha ofra seg i ei sliktakling. Men det var duellstyrken til Nils André Eidsheim og dei særs Les meir

Ny stilling til Annette Tøkje

 Nyhende  Innspel avslått på Ny stilling til Annette Tøkje
sep 062018
 
Ny stilling til Annette Tøkje

Annette Tøkje er den fyrste daglege leiaren i AIK symjegruppa, og signerte kontrakten med idrettsklubben i dag.

Tilrår å nytta opsjonen

 Nyhende  Innspel avslått på Tilrår å nytta opsjonen
sep 062018
 
Tilrår å nytta opsjonen

Skal pleie- og omsorgstenestene ut på ny anbodsrunde no, skal dei rekommunaliserast, eller skal kommunen ta ut opsjon på eitt år forlenging? Bruk av opsjon ligg i tilrådinga til politikarane.   I dag diskuterer tenesteutvalet om Austevoll kommune skal nytta seg av opsjon med Aleris omsorg for drifta av pleie- og omsorgstenestene. I rådmannen sitt Les meir

Med blikk for hus

 Nyhende  Innspel avslått på Med blikk for hus
sep 062018
 
Med blikk for hus

Etter studiar i Skottland og arbeid i Bodø, har sivilarkitekt Håvard Kolbeinsvik busett seg nær heimlege strender. I det nystarta selskapet Raadhus håpar han på fleire austevollingar i porteføljen. Les om Raadhus-arkitekten her.

Grindkvalsafari

 Nyhende  Innspel avslått på Grindkvalsafari
sep 052018
 

– Dette er eit eventyr du får vera med på ein gong i livet, kanskje. Det seier fiskar Emil Fondenes. I morgontimane i dag kom han nært på store flokkar med grindkval i Møkstrafjorden. Sjå video her:    

Idrettsfest på Eidsbøen

 Nyhende  Innspel avslått på Idrettsfest på Eidsbøen
sep 012018
 
Idrettsfest på Eidsbøen

Travarar innan friidrett og dei som var med for aller fyrste gong, vart tekne like seriøst under Austevollmeisterskapen i friidrett i dag. På biletet gjer Phillip Haugland Kvalem (5) det fyrste lengdehoppet sitt. Er dette er ein historisk augneblink? Les heile reportasjen frå meisterskapen i Marsteinen på torsdag.