Tips Marsteinen

Marsteinen tek i mot tips med opne armar: Har du eit tema du meiner me bør skriva om, det kan vera alt frå nyhende, reportasjar, portrettintervju eller andre viktige saker, bruk skjemaet under.

Tips (for sensitive saker, ring 55082103 redaktøren i kontortida (kvardagar 08:15–15:15):

ikkje gløym å fylla inn felta under.

(* Arrangørar av arrangement og kunngjeringar vert ikkje omfatta av ordninga med Flax-lodd. Det er berre tipsa som fører til sak på nett eller i avisa som blir belønna).

  • Dra og slipp filer her, eller
    Max. file size: 100 MB, Max. files: 10.