Om oss

Lokalavis for Austevoll

Marsteinen kjem ut kvar torsdag
Utgjevar: Austevoll Forlag AS
Formgjeving: Austevoll Forlag AS / Marsteinen
Trykk: Sunnhordland

Du finn oss i Kontorsenteret på Storebø.

Adresse og telefonar:
Prestanesvegen 29,
5392 Storebø
Orgnr: 968 008 447
Telefon: 55 08 21 00

E-post redaksjonen: redaksjonen@marsteinen.no
E-post annonseavdelinga: annonsar@marsteinen.no
E-post abonnementavdelinga:abonnement@marsteinen.no 

Kontakt oss:

Trond Hagenes Redaktør
Trond Hagenes
mob. 988 742 53
e-post: trond.hagenes@marsteinen.no
Dagleg leiar
Linda Økland
e-post: linda.okland@marsteinen.no
Journalist
Severin Tøkje (Permisjon)
Journalist 
Sigve Solbakken
e-post:sigve.solbakken@marsteinen.no
  Grafisk design / marknadsjef
Malin Økland
e-post: malin.okland@marsteinen.no
  Journalist
Ann Elin Drønen
e-post: ann.elin.dronen@marsteinen.no
Økonomi
Wenche A. Toft
e-post: wenche.toft@marsteinen.no

Kontakt oss