Seniorsurf

7. november 2022 kl. 13:00

Kvar veke kan eldre i kommunen samlast hos
Austevoll folkebibliotek og få hjelp til den digitale
kvardagen.

Kva skjer

Det finnes ingen arrangement denne veka.