Kyrkja sin dag på Møkster

kyrkjedag
12. juni 2022 kl. 12:00
Møkster Vel / Austevoll sokneråd

Kva skjer

Det finnes ingen arrangement denne veka.