Informasjonsmøte – Storebøvegen

Skjermbilde 2021-04-20 kl. 13.46.07
4. mai 2021 kl. 15:00 — kl. 21:00
Austevoll kommune

Arbeidet med reguleringsplan for Storebøvegen
er godt i gang. Austevoll kommune vil
tysdag 4. mai 2021
arrangere tre informasjonsmøte i amfiet på
Austevoll ungdomsskule. Møtetidspunkta er
kl 15.00, kl 17.00 og kl 19.00.

Koronarestriksjonar inneber at talet på deltakarar på møta må bli avgrensa. Alle som ynskjer å delta må nytte påmeldingsskjema som du finn på heimesida vår: austevoll.kommune.no.
På møta vil det bli informert om:

– Reguleringsplan, prosess og medverknad
– Utformingskrav
– Presentasjon av førebels planteikning

Austevoll kommune arbeider for å få planarbeidet fullført i 2021. ABO Plan og arkitektur vil delta på informasjonsmøta saman med Vestland fylkeskommune, ordførar og rådmann.
Velkomen til møte!

Kva skjer

Det finnes ingen arrangement denne veka.