Prisar

Annonsefristar

Forretningslysingar: mandag kl 16.00
Rubrikklysingar / Bygdanytt: tirsdag kl 12.00

Rubrikk
kr 150,-
Prisane er inkl. mva
20% rabatt på påfølgjande innrykk.

Bygdanytt
Gratulasjon med bilete kr. 150,- (Kampanje: GRATIS)
Gratulasjon utan bilete kr.100,- (Kampanje: GRATIS)

Takkeannonsar  kr. 100,- 

Prisane er inkl. mva.