Frivillige Austevoll

Send inn annonse om frivillige arrangement.

– kun for frivillige organisasjonar
– kun for gratis arrangement (unntak dersom det er tinga vanleg annonse i Marsteinen i tillegg)
– gjeld ikkje medlemsmøter og årsmøter

Da skjer i Austevoll

  • DD dot MM dot YYYY
  • :