Soltun, heildøgsbemanna omsorgsbustadar, tok lenger å byggja og kosta meir enn opphaveleg prosjektert. Deloitte kritiserer prosjektet, medan rådmannen meiner ein fekk mykje meir for pengane, men ein sluttrekning som vart lågare for kommunen.
Soltun, heildøgsbemanna omsorgsbustadar, tok lenger å byggja og kosta meir enn opphaveleg prosjektert. Deloitte kritiserer prosjektet, medan rådmannen meiner ein fekk mykje meir for pengane, men ein sluttrekning som vart lågare for kommunen.

Revisjonsrapport:

Kommunen manglar kontroll på investeringsprosjekt