All grunn te å smila. Katja Boyesen skyt sikkert og godt. Ho imponerer dei to instruktørane Bjørn Dag Pedersen og Reidar Storebø.
All grunn te å smila. Katja Boyesen skyt sikkert og godt. Ho imponerer dei to instruktørane Bjørn Dag Pedersen og Reidar Storebø.

Folk og frivillige: Austevoll jakt- og fiskelag

Ikkje berre mannfolk, leirduer og krut