«Isafold» frå 2006 vert snart «Ola Ryggefjord» – eit tradisjonsrikt namn i norsk fiskerinæring, med røter attende til Vest-Finnmark.
«Isafold» frå 2006 vert snart «Ola Ryggefjord» – eit tradisjonsrikt namn i norsk fiskerinæring, med røter attende til Vest-Finnmark.

Danske «Isafold» blir til «Ola Ryggefjord» hos Olsengruppen