Eigen verkstad: Sven byggjer seg ein base i kjellaren på administrasjonsbygget på Storebø skule.
Eigen verkstad: Sven byggjer seg ein base i kjellaren på administrasjonsbygget på Storebø skule.

Berre velstand som vaktmeister