Det vil bli god tilgang på reker i Norskerenna og Skagerrak neste år.
(Foto: Terje Bendiksby / NTB / NPK)
Det vil bli god tilgang på reker i Norskerenna og Skagerrak neste år. (Foto: Terje Bendiksby / NTB / NPK)

Auke i kvoteråd på reker i Barentshavet