Fødselstala i Austevoll fekk seg ein knekk under pandemien, med 2020 som lågaste punkt med berre 49 fødslar. I fjor kom 51 nye øybuarar til verda. I 2015 og ’16 var tala til samanlikning 81 og 85 nyfødde. Leiande jordmor Vibecke Storebø i midten, flankert av kollega Marit Skartveit og paramedic Arild Fagerheim i ambulansetenesta.
Fødselstala i Austevoll fekk seg ein knekk under pandemien, med 2020 som lågaste punkt med berre 49 fødslar. I fjor kom 51 nye øybuarar til verda. I 2015 og ’16 var tala til samanlikning 81 og 85 nyfødde. Leiande jordmor Vibecke Storebø i midten, flankert av kollega Marit Skartveit og paramedic Arild Fagerheim i ambulansetenesta.

Berre 51 nyfødde i 2022:

Ynskjer gjerne fleire austevollingar velkomne