Odin får godt stell av eigar Marielle Kayser Frank. Han er ein travarar som har fått nye oppgåver.
Odin får godt stell av eigar Marielle Kayser Frank. Han er ein travarar som har fått nye oppgåver.

Folk og frivillige: Austevoll rideklubb

Travarar for meistring og trivsel