«Skandi Iceman» og resten av DOF-båtane siglar vidare, med mindre gjeld og eigarar som no er dei gamle kreditorane. DOF Services skal etter planen å børs. Foto: DOF Subsea.
«Skandi Iceman» og resten av DOF-båtane siglar vidare, med mindre gjeld og eigarar som no er dei gamle kreditorane. DOF Services skal etter planen å børs. Foto: DOF Subsea.

Konkursen i DOF ASA:

Skipa går vidare