Karl Noredeide er ein av dei som aktivt tek del i treffa på sentralen.
Karl Noredeide er ein av dei som aktivt tek del i treffa på sentralen.

Folk og frivillige: Frivilligheitssentralen

Sentralen i frivilligheita