Kommuneplanen er klar til å sendast på høyring innan kort tid. Rådmann Bjarte Madsen poengterer at arbeidet har trekt ut, og at administrasjonen står inne for alle delar av arbeidet. No ser dei fram til informasjonsrundar i bygdene. Illustrasjonsfoto: Geir Einarsen.
Kommuneplanen er klar til å sendast på høyring innan kort tid. Rådmann Bjarte Madsen poengterer at arbeidet har trekt ut, og at administrasjonen står inne for alle delar av arbeidet. No ser dei fram til informasjonsrundar i bygdene. Illustrasjonsfoto: Geir Einarsen.

Mykje meir enn eit utbyggingskart