Inger Marie Møgster kan babysong. Her er gruppa i gong med rytmepinnar og trommer. Maria Kuleshova i bakgrunnen på orgel.
Inger Marie Møgster kan babysong. Her er gruppa i gong med rytmepinnar og trommer. Maria Kuleshova i bakgrunnen på orgel.

Markant auke i kyrkjebesøk