Ordførar Morten Storebø er godt nøgd med at kommuneplanen om ikkje mange dagane er klar for fyrste høyringsrunde.
Ordførar Morten Storebø er godt nøgd med at kommuneplanen om ikkje mange dagane er klar for fyrste høyringsrunde.

Kommuneplanen klar for høyringsrunden