Karsten Eriksen og Terje van der Meeren meiner det er særs kritikkverdig at fylket og Skyss enno ikkje har gjort noko med billettprisane mellom Hufthamar og Flesland. Alt for fem år sidan problematiserte dei dei uharmoniske prisnivå i fylket.
Karsten Eriksen og Terje van der Meeren meiner det er særs kritikkverdig at fylket og Skyss enno ikkje har gjort noko med billettprisane mellom Hufthamar og Flesland. Alt for fem år sidan problematiserte dei dei uharmoniske prisnivå i fylket.

Snøggbåten Hufthamar – Flesland:

Frustrerte over ekstreme prisar