Korleis kan me tileigna oss den overordna eldreplanen med politisk engasjement? På eit politisk nivå kan kommunen kartleggja behov for lokale i framtida og sikra nok og rett kompetanse og velferdsteknologi, seier kommunestyrerepresentant Lene Hatlevik Rabben (FrP), som fremjer forslag om politisk eldreplan i kommunestyret i dag.
Korleis kan me tileigna oss den overordna eldreplanen med politisk engasjement? På eit politisk nivå kan kommunen kartleggja behov for lokale i framtida og sikra nok og rett kompetanse og velferdsteknologi, seier kommunestyrerepresentant Lene Hatlevik Rabben (FrP), som fremjer forslag om politisk eldreplan i kommunestyret i dag.

Fremjar forslag om eldreplan