Statistikken viser at det er gjennomført 32.000 ryddeaksjonar og at 11.623 tonn søppel er rydda. Illustrasjonsfoto: Audun Braastad / NTB/NPK
Oslo 20131227. En barnesko og annet søppel har skylt opp på stranden på Bygdøy som følge av uvanlig høy vannstand den siste tiden. Foto: Audun Braastad / NTB

Ein halv million nordmenn har rydda søppel

Det er rydda søppel langs 50.900 kilometer med strandlinje i Noreg. Det svarar til meir enn distansen rundt jorda ved ekvator. Tala viser også at det meste av forsøplinga er frå næringsverksemd.

For fyrste gong ser me ei samla oversikt over innsatsen som er lagd ned i Noreg for å rydda marin forsøpling og det er Senter mot marin forsøpling (Marfo) som legg fram statistikken. Tala viser at det er gjennomført 32.000 ryddeaksjonar og at 11.623 tonn søppel er rydda.

– Eg er djupt imponert over den formidable innsatsen frivillige og profesjonelle ryddarar i Noreg gjer for å redusera forsøplinga av miljøet. Dei skal vita at kvar einaste plastbit dei har plukka er fjerna frå naturen for alltid. Regjeringa jobbar for å stansa plastforureininga og sikre eit reint hav- og kystmiljø. Titusenvis av ryddeaksjonar langs heile den norske kysten hjelper oss med dette, seier Klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Industri og næring står for 38 prosent av forsøplinga, medan fiskeri og havbruk står for 22 prosent.