DOF ASA er konkurs, men drift er organisert i dotterselskap som held fram. Konkursen råkar dermed ingen arbeidsplassar. Foto: DOF Subsea.
DOF ASA er konkurs, men drift er organisert i dotterselskap som held fram. Konkursen råkar dermed ingen arbeidsplassar. Foto: DOF Subsea.

DOF ASA er konkurs

Dramaet kring DOF ASA kulminerte onsdag: Selskapet blir slått konkurs, men utan at det går utover arbeidsplassar og kontraktar.

I fylgje Bergen Tidende vil ikkje konkursen i DOF ASA gå utover verken dei om lag 4000 arbeidsplassane eller kontraktane ein normalt assosierer med DOF-namnet. Grunnen er at desse aktivitetane vert gjort gjennom dotterselskapar til ASA-eininga.

– All operativ verksemd og alle tilsette er i dotterselskap. Det betyr at ingen kundar, leverandøarar eller tilsette blir berørte, skriv DOFs administrerande direktør Mons Aase i ei tekstmelding til BT,

Det er åltså det børsnoterte selskapet, DOF ASA, som skal opna konkursbehandling i dag. Kreditorane har sagt seg villige til å ta over DOF Services AS og dotterselskapa, og leggja til rette for rekonstruksjon i desse.