Gjer seg klar til tilsyn: Roger Almås er tilsett som brannførebyggjar, tidlegare kjend som feiaren.
Gjer seg klar til tilsyn: Roger Almås er tilsett som brannførebyggjar, tidlegare kjend som feiaren.

Branntryggleik i høgsete