Sandra Valskog og Ingrid Møgster er høgt plassert på Arbeidarpartiet si liste, og vil kjempa for at reinhaldarane i alle kommunale bygg får kommunen som arbeidsgjevar.
Sandra Valskog og Ingrid Møgster er høgt plassert på Arbeidarpartiet si liste, og vil kjempa for at reinhaldarane i alle kommunale bygg får kommunen som arbeidsgjevar.

Arbeidarpartiet si liste til kommunevalet er klar:

– Vil kjempa for reinhaldarane