Thea Økland forsvinn mellom bosspanna i grålysinga saman med førarhunden sin når ho skal kryssa vegen ved kommunehuset. Foto: Privat

Bussreisande:

Vanskeleg situasjon utan terminal