Torkel Rostøen, no med løytnantsgrad, mest truleg heime igjen etter krigen. Biletet kan vera teke av den tidlegare preussiske hoffotografen Carl Tietz, som tok det norske namnet Kåre Norddal og busette seg i Balestrand i mellomkrigstida. Utlånt av Rune Hugøy.
Torkel Rostøen, no med løytnantsgrad, mest truleg heime igjen etter krigen. Biletet kan vera teke av den tidlegare preussiske hoffotografen Carl Tietz, som tok det norske namnet Kåre Norddal og busette seg i Balestrand i mellomkrigstida. Utlånt av Rune Hugøy.

80 år sidan raidet på Stordø Kisgruber:

Rostøy-mannen Torkel sprengde gruvesjakta til himmels