Sentereigar og butikktrio: Frå venstre: Inge Halstensen, Gunn Mette Kvist, Christina Storebø Hausberg og Knut Magnus Klinge er nøgde med løysingane og ser fram til nye og utvida lokale.
Sentereigar og butikktrio: Frå venstre: Inge Halstensen, Gunn Mette Kvist, Christina Storebø Hausberg og Knut Magnus Klinge er nøgde med løysingane og ser fram til nye og utvida lokale.

Omkalfatring ved Bekkjarvik torg