Nina Møgster på taket ved settefiskanlegget i Fitjar så seint som i november. No har ho etter eige ynskje slutta i stillinga som dagleg leiar i Lerøy Sjøtroll og Lerøy Vest. Arkivfoto.
Nina Møgster på taket ved settefiskanlegget i Fitjar så seint som i november. No har ho etter eige ynskje slutta i stillinga som dagleg leiar i Lerøy Sjøtroll og Lerøy Vest. Arkivfoto.

Nina Møgster gjekk frå sjefstillinga i Lerøy Sjøtroll