Korleis skal skatte- g avgiftssystemet verta i framtida? Grunnrenteskatt på fiskeria og vederlag til statenved kjøp og sal av kvoter vert føreslått. Illustrasjonsfoto: Pia Glesnes.
Korleis skal skatte- g avgiftssystemet verta i framtida? Grunnrenteskatt på fiskeria og vederlag til statenved kjøp og sal av kvoter vert føreslått. Illustrasjonsfoto: Pia Glesnes.

Utval føreslår grunnrente på fiskeri