Prosjektansvarleg Rolf Hatlevik og serviceleiar Trond Vassnes med det nye konseptet til Fluctus i bakgrunnen.
Prosjektansvarleg Rolf Hatlevik og serviceleiar Trond Vassnes med det nye konseptet til Fluctus i bakgrunnen.

Ser moglegheiter trass grunnrenteskatten