På Rekstern-sida kan det bli bygd ferjestø ved Håkrevik. Ei ferje over Langenuen vil korta ned reisetida monaleg, men langt frå så mykje som ei bru. Finansieringa av alternativa er òg spanande. Foto: via Kystverket.no.
På Rekstern-sida kan det bli bygd ferjestø ved Håkrevik. Ei ferje over Langenuen vil korta ned reisetida monaleg, men langt frå så mykje som ei bru. Finansieringa av alternativa er òg spanande. Foto: via Kystverket.no.

Kort ferjetur eller dyr bru til E39?