Eldsjelene i Hundvåkøy idrettslag ser for seg å skapa ein heilskap i parken for å trekkja folk i alle aldrar. Eit naust til seglbåtar og vassaktivitetar er teikna inn, men vert prioritert til slutt. Illustrasjon: Arkitekt Mélanie Bergeron
Eldsjelene i Hundvåkøy idrettslag ser for seg å skapa ein heilskap i parken for å trekkja folk i alle aldrar. Eit naust til seglbåtar og vassaktivitetar er teikna inn, men vert prioritert til slutt. Illustrasjon: Arkitekt Mélanie Bergeron

Held fram med å utvikla idrettsparken