Ein av to holmar ved Bekkjarvik som frå våren av truleg blir innlemma i familien av geoparkar kring i verda.
Ein av to holmar ved Bekkjarvik som frå våren av truleg blir innlemma i familien av geoparkar kring i verda.

Gjennomslag for geopark-søknaden