Eit fleirtal av austevollingane vil gjerne ha strengare kontroll på oppskytinga av fyrverkeri. Illustrasjonsfoto: iStockphoto.com/deymos
Eit fleirtal av austevollingane vil gjerne ha strengare kontroll på oppskytinga av fyrverkeri. Illustrasjonsfoto: iStockphoto.com/deymos

Meiningsmåling:

Austevollingar ynskjer strengare regulering av fyrverkeri