Det vart skrive ut ein dryg handfulle førelegg av UP i Austevoll onsdag, brorparten for høg fart.
Det vart skrive ut ein dryg handfulle førelegg av UP i Austevoll onsdag, brorparten for høg fart.

UP med fleire førelegg i Austevoll