Linda Kalve-Drønen og Patrycja Sæle i FAU ved Storebø skule meiner at det snarast må byggjast ut for å sikra elevar og tilsette god nok kvalitet i undervising og arbeidsforhold.
Linda Kalve-Drønen og Patrycja Sæle i FAU ved Storebø skule meiner at det snarast må byggjast ut for å sikra elevar og tilsette god nok kvalitet i undervising og arbeidsforhold.

Storebø skule:

– Treng utbygging snarast mogleg