Asle Hanøy driv røyrleggarfirmaet som faren Alf starta opp for 44 år sidan vidare. Som dagleg leiar er det ikkje lett å ta seg fri, men når Asle fyrst har ferie er det i seglbåten han får til å kopla heilt ut.
Asle Hanøy driv røyrleggarfirmaet som faren Alf starta opp for 44 år sidan vidare. Som dagleg leiar er det ikkje lett å ta seg fri, men når Asle fyrst har ferie er det i seglbåten han får til å kopla heilt ut.

Røyrleggjar i blodet