Auka kostnader tvinger Jon Sørtvedt i Mekk Austevoll til å redusera arbeidsstokken til eit minimum. No oppmodar han Austevollingane til å handla lokalt.
Auka kostnader tvinger Jon Sørtvedt i Mekk Austevoll til å redusera arbeidsstokken til eit minimum. No oppmodar han Austevollingane til å handla lokalt.

Permitterer arbeidsstokken