Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) (t.h.) og fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap). Foto: Javad Parsa / NTB / NPK
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) (t.h.) og fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap). Foto: Javad Parsa / NTB / NPK

Laksekommunane får 800 millionar kroner ekstra frå regjeringa

Havbruksfondet, som deler ut pengar til oppdrettskommunar, skal styrkjast med 800 millionar kroner ekstra i år, foreslår regjeringa.

Ekstraløyvinga kjem i samband med nysalderinga av statsbudsjettet for 2022, skriv Dagens Næringsliv.

Regjeringa utsette auksjonane for oppdrettskonsesjonar i september i påvente av det omstridde forslaget om grunnrenteskatt. Dermed er utbetalinga frå Havbruksfondet også utsett. Fondet deler ut pengar til kommunar og fylke med havbruksverksemd som staten har drege inn på sal av konsesjonar og produksjonsavgifta til næringa.

– Kystkommunane skal sitje igjen med meir pengar. Derfor legg vi no inn 800 millionar kroner ekstra og aukar kommunanes del av auksjonsinntektene, seier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Havbruksfondet fordeler kommunal sektors del av inntektene frå vekst i oppdrettsnæringa og inntekter frå avgifta på produksjon av laks, aure og regnbogeaure.

I 2020 og 2021 vart det delt ut 3,25 milliardar kroner frå Havbruksfondet til kystkommunane. I år og neste år blir summen auka til 3,59 milliardar. Utan ekstraløyvinga ville altså kommunane fått mindre.

– Vi kan allereie no konstatere at vertskommunane kjem betre ut i 2022 og 2023 enn dei gjorde i 2020 og 2021, sjølv om auksjonane gav litt mindre inntekter, seier fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap).