Skisseprosjekt med forslag til tiltak nord for barneskulen på Storebø.
Skisseprosjekt med forslag til tiltak nord for barneskulen på Storebø.

Hjartesone for tryggare skuleveg