Anja Heggholmen vert innstilt som ordførarkandidaten til Austevoll Arbeidarparti. Dei andre på lista er på det næraste klare men ikkje offentlege. Lista skal godkjennast på nominasjonsmøtet.
Anja Heggholmen vert innstilt som ordførarkandidaten til Austevoll Arbeidarparti. Dei andre på lista er på det næraste klare men ikkje offentlege. Lista skal godkjennast på nominasjonsmøtet.

Heggholmen toppar for Arbeidarpartiet