Geir Bergflødt kan sjå attende på eit breitt yrkesliv, når han no har gått inn gått inn i pensjonisttilværet. Han vil nytta høvet til enno meir reising til hytta på Hardangervidda – og Italia.
Geir Bergflødt kan sjå attende på eit breitt yrkesliv, når han no har gått inn gått inn i pensjonisttilværet. Han vil nytta høvet til enno meir reising til hytta på Hardangervidda – og Italia.

Brennande engasjement for samfunnet