Laksenæringa sende ut permitteringsvarsel til 2.300 personar allereie før grunnrenteskatten på havbruk blei kunngjort. Foto: Gorm Kallestad / NTB / NPK
Laksenæringa sende ut permitteringsvarsel til 2.300 personar allereie før grunnrenteskatten på havbruk blei kunngjort. Foto: Gorm Kallestad / NTB / NPK

2.300 tilsette fekk permisjonsvarsel før lakseskatten vart kunngjord

Nær 2.300 personar i laksenæringa fekk varsel om at dei ville bli permitterte dei første ni månadene i år.

Tal som Nav har henta ut for Dagens Næringsliv viser at det vart sendt ut permisjonsvarsel til 2.300 personar før regjeringa kunngjorde skatten 28. september.

Selskapa sjølv har oppgitt at det er den kommande grunnrenteskatten på havbruk som gjer at det kan bli nødvendig med permitteringar.

Denne veka varsla lakseselskapet Salmar at 851 tilsette kan bli permitterte frå nyttår. Nokre dagar i førevegen hadde same varsel komme til 339 tilsette i Lerøy og 91 tilsette i Romsdal Processing. I tillegg har Nova Sea varsla permittering av 18 tilsette.

Permitteringar er normalt i den sesongprega næringa. I 2021 fekk 2.700 varsel. Same person kan ha fått varsel fleire gonger, og eit varsel treng ikkje ende i faktisk permittering. Dette har ikkje Nav statistikk over, skriv DN.

I fjor fekk til dømes 600 Salmar-tilsette like før jul beskjed om at dei ville bli permitterte på grunn av lite råstoff, altså slakteklar laks. Det er ikkje kjent kor mange som faktisk vart permitterte den gongen.

Administrerande direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge seier at det er rett at nokre av laksepermitteringane er knytt til sesongvariasjonar, men at det nye i år er at omfanget er mykje større og kjem tidlegare enn før.