Det skal bli færre ulykker langs skulevegane i Vestland, håpar politikarane, og prioriterer trafikksikringstiltak som hjartesonar rundt skular. Illustrasjonsfoto: Thomas Brun / NTB / NPK
Det skal bli færre ulykker langs skulevegane i Vestland, håpar politikarane, og prioriterer trafikksikringstiltak som hjartesonar rundt skular. Illustrasjonsfoto: Thomas Brun / NTB / NPK

Vestland prioriterer trygge skulevegar