Skyss melder om nye rutetider for bybussen frå Stolmen til Bergen frå 17. oktober.
Skyss melder om nye rutetider for bybussen frå Stolmen til Bergen frå 17. oktober.

Utbetring Fv 546 Bjelland – Haukanes:

Tidvis endra trasé for bybussen

Frå måndag 17. oktober vert vegen over Bjelland stengd i to periodar i kvardagane. Busstilbodet på linje 530 Stolmen – Bergen vert råka av vegarbeidet.

Fram til sommaren 2023 vil fylkesveg 546, Bjelland – Haukanes vera stengt på kvardagar mellom 9 og 14 og klokka 16 til 19. Skyss melder at i periodane vegen er stengd, vil bussturar på linje 530 køyra via Eido mellom Vik og Austevoll ungdomskule. Til enkelte avgangar vert det sett inn ekstra buss som køyrer til/frå Austevoll vidaregåande skule via Husavik/Vinnes. Korrespondanse mellom dei to bussane vil vera på knutepunktet i Vik (Austevoll Auto), og omstiging vidare til Hufthamar skal skje der.

Normalt i romjul og påska

Vegen er open for fri ferdsle utanom stengetidene, og samanhengande frå klokka 19 torsdag til måndag morgon. I tillegg er vegen open i romjula og påska. Bussen vil då kunna gå som normalt. Reiseplanleggjaren er oppdatert på nettsidene til Skyss, og her finn publikum òg ein eigen tidstabell der det skal vera mogleg å finna dei nye avgangstidene, og sjå kva avgangar som vert råka av stengt veg over Bjelland.

Skyss tilrår elles publikum å fylgja med på heimesidene deira og i reiseplanleggjaren.