Sparebanken Vest delte ut prosjektmidlar til 13 frivillige lag og foreningar.
Sparebanken Vest delte ut prosjektmidlar til 13 frivillige lag og foreningar.

Støtta gode initiativ