Storstova i tredjehøgda: Her vert restaurant Mirabelle, som Ørjan Johannessen (bak i midten) har store ambisjonar for. Prosjektleiar i LAB Thomas Kjerrgård til venstre og nytilsett direktør Rønnaug Nymark til høgre.
Storstova i tredjehøgda: Her vert restaurant Mirabelle, som Ørjan Johannessen (bak i midten) har store ambisjonar for. Prosjektleiar i LAB Thomas Kjerrgård til venstre og nytilsett direktør Rønnaug Nymark til høgre.

Stormar fram mot ferdig hotell